Archief | juli 2005

Zondag, heerlijk…helder…Heineken…hon(d)cho!!

Ja, je ziet het, de inmiddels al beruchte honcho past mij ook !!

Advertentie

Zondag, heerlijk…helder…Heineken…hon(d)cho!!

Ja, je ziet het, de inmiddels al beruchte honcho past mij ook !!

Wat ik ook niet allemaal moet verduren

Ja hoor, ze hebben weer wat nieuws en wie is weer het haasje? Juist ja, Bxc3xa8rke zelf. En dacht je dat ze die kar trekken? Vergeet het maar.

Wat ik ook niet allemaal moet verduren

Ja hoor, ze hebben weer wat nieuws en wie is weer het haasje? Juist ja, Bèrke zelf. En dacht je dat ze die kar trekken? Vergeet het maar.

’t haet lang gedoerd mxc3xa9r hie is ’t leste nuuts

Ja leif luu, ’t is alweier mee xc3xa9s eine maontj geleeje dat veer ein sjtxc3xb6kske gesjreeve hxc3xb6bbe op de site, veer hxc3xb6bbe noe mxc3xa8r bedach dat veer ’t in ’t Zittesj plat gaon daon, dan hxc3xb6b geer auch get langer neudich om alles te kxc3xa9nne laeze. Veer hxc3xb6bbe de lxc3xabste tiet versjillende dxc3xa9nger xc3xb3ngernxc3xb3mme, hie xc3xb3nger ’t verhaol en ei paar plaetjes.

Gisteren zeen veer nao de zee gewaes, det waas ein sjoon belaevenis, ’t waas d’n eesjte keer dat ich in ’t zoutwater ben gaon sjwxc3xb6mme, dat sjmaakde veur geine maeter.

Zxc3xb3ndig waare veer weier wanjele mit de Newfy klup, ’t waas wie ummer gezellig, auch de weltkampioen van 2003 waas dao, Captain Moritz, dat waas eine sjoone grote broene hondj.

Vriedichaovent de veierentwintigste juni hxc3xb6bbe veer de veurjaorswanjeling van xc3xb3sse hxc3xb3njsklup Kinho geloupe mxc3xa9t aansjloetend ein gezxc3xabllig saamezeen. xc3″sse Peter waas de grote man mit zienen barbecue xc3xa9n zien kuilboxen. xc3″mdat ’t zo werm waas hxc3xb6bbe veer neit zo wiet kxc3xa9nne loupe, det waas te geveerlik veur de hunj, mxc3xa8r de luu vxc3xb3nje det gaaroet neit erg, ’t gouf dan eerder get te drxc3xa9nke en te aete. Eederein haet zich gelxc3xb6kkich gout geammezeiert. Auch woort alweier gevraog nao de volgende aktiviteit, dat wurt warsjienlik op ’t naojaor weier ’n wanjeling. Mxc3xa8r eesj hxc3xb6bbe veer noch de klupkampioensjappe op ’t naojaor.

’t Zaoterdichs de viefentwinjtigste hxc3xb6bbe veer de TT heim bie Edje en Joel gevierd mit, nattuurlik, barbecue, ein glaeske beier en ’t laeve van motoren oppe tillevisie. Gelxc3xb6kkich hxc3xb6bbe veer hiej gein bewiessjtxc3xb6kker van, veer hxc3xb6bbe weier genxc3xb3ch aan Bachus geofferd.

Oppe 19de juni waas de tweede toerrit van de sjxc3xb6tterie hie in Houtem, de eesjte toer waas door et oetvalle van 2 deilnummers (lxc3xabtterlik: valle) veur ein paar maontj trxc3xb6k al gauw aafgeloupe. ’t Waas eine gezxc3xabllige daach bis de groep oeterein veil op ’t leste sjtxc3xb6k.

11 en 12 juni sjting in ’t teike van Disney, gezxc3xabllich mit de luu van bie Gina op ’t werk nao Disneylanjt biej Paries. ’t Zaoterdichs sjmxc3xb6rges om 7 oer weg, om 11 oer zxc3xb3ndichaovent weier trxc3xb6k, xc3xb3ngerwaech weier lekker gegaete in de Glaasfabbrik bie Luuk. Applaus veur de organisatie, ’t waas weier tot in ’t kleinste detail perfect geregeldj.

Op 5 juni hxc3xb6bbe veer lekker gewanjeld in Slenaken, auch mit de Newfoundlander klup.

En op 3 juni waas ’t lustrumfees van de bend van EdeA, Pure Energy, mit es zxc3xa8nger Thei Smeets. ’t Waas ei swingend konsert mit meziek veur eederein.

’t haet lang gedoerd mér hie is ’t leste nuuts

Ja leif luu, ’t is alweier mee és eine maontj geleeje dat veer ein sjtxf6kske gesjreeve hxf6bbe op de site, veer hxf6bbe noe mèr bedach dat veer ’t in ’t Zittesj plat gaon daon, dan hxf6b geer auch get langer neudich om alles te kénne laeze. Veer hxf6bbe de lëste tiet versjillende dénger óngernómme, hie ónger ’t verhaol en ei paar plaetjes.

Gisteren zeen veer nao de zee gewaes, det waas ein sjoon belaevenis, ’t waas d’n eesjte keer dat ich in ’t zoutwater ben gaon sjwxf6mme, dat sjmaakde veur geine maeter.

Zóndig waare veer weier wanjele mit de Newfy klup, ’t waas wie ummer gezellig, auch de weltkampioen van 2003 waas dao, Captain Moritz, dat waas eine sjoone grote broene hondj.

Vriedichaovent de veierentwintigste juni hxf6bbe veer de veurjaorswanjeling van ósse hónjsklup Kinho geloupe mét aansjloetend ein gezëllig saamezeen. xd3sse Peter waas de grote man mit zienen barbecue én zien kuilboxen. xd3mdat ’t zo werm waas hxf6bbe veer neit zo wiet kénne loupe, det waas te geveerlik veur de hunj, mèr de luu vónje det gaaroet neit erg, ’t gouf dan eerder get te drénke en te aete. Eederein haet zich gelxf6kkich gout geammezeiert. Auch woort alweier gevraog nao de volgende aktiviteit, dat wurt warsjienlik op ’t naojaor weier ’n wanjeling. Mèr eesj hxf6bbe veer noch de klupkampioensjappe op ’t naojaor.

’t Zaoterdichs de viefentwinjtigste hxf6bbe veer de TT heim bie Edje en Joel gevierd mit, nattuurlik, barbecue, ein glaeske beier en ’t laeve van motoren oppe tillevisie. Gelxf6kkich hxf6bbe veer hiej gein bewiessjtxf6kker van, veer hxf6bbe weier genóch aan Bachus geofferd.

Oppe 19de juni waas de tweede toerrit van de sjxf6tterie hie in Houtem, de eesjte toer waas door et oetvalle van 2 deilnummers (lëtterlik: valle) veur ein paar maontj trxf6k al gauw aafgeloupe. ’t Waas eine gezëllige daach bis de groep oeterein veil op ’t leste sjtxf6k.

11 en 12 juni sjting in ’t teike van Disney, gezëllich mit de luu van bie Gina op ’t werk nao Disneylanjt biej Paries. ’t Zaoterdichs sjmxf6rges om 7 oer weg, om 11 oer zóndichaovent weier trxf6k, óngerwaech weier lekker gegaete in de Glaasfabbrik bie Luuk. Applaus veur de organisatie, ’t waas weier tot in ’t kleinste detail perfect geregeldj.

Op 5 juni hxf6bbe veer lekker gewanjeld in Slenaken, auch mit de Newfoundlander klup.

En op 3 juni waas ’t lustrumfees van de bend van EdeA, Pure Energy, mit es zènger Thei Smeets. ’t Waas ei swingend konsert mit meziek veur eederein.